Neste sequeiro van madurar ideas sobre o noso rural ...

Este espacio se crea coa ilusión de participar da mán da sociedade galega nun cambio na paisaxe dos montes de Galicia, dende o respecto á cultura e á natureza. Desexamos que nel maduren as ideas fornecidas por unha sociedade que séculos atrás, dependía en boa parte das castañas ... agora O Sequeiro quere desenvolver novas ideas baseadas nunha cultura que xa usou o monte para facer posible a vida no rural. Este novo equilibrio só o lograremos cando consensuemos e maduremos o modelo de monte que queremos.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close